Spring naar content

See you
at Villa
Kakelbont!

Voorwaarden

Wilt u meer weten over de tarieven, algemene voorwaarden, registratie nummers of wilt u vrijblijvend eens komen kennismaken?

Tarieven

Ouders kunnen van de belastingdienst, UWV of gemeente een bijdrage krijgen. Hierdoor vallen de netto opvang kosten lager uit.

Over de mogelijkheden van belastingaftrek kunt u bij de belastingdienst informeren of kijken op de website van de belastingdienst of www.toeslagen.nl.

Klik hier voor een lijst met tarieven

Landelijk register kinderopvang

De rijksoverheid stelt aan kindercentra en peuterspeelzalen kwaliteitseisen op het gebied van pedagogische kwaliteit, veiligheid, gezondheid, groepsgrootte en accommodatie.

De GGD voert in opdracht van de gemeente jaarlijks inspecties uit om te checken of een locatie voldoet aan de wet- en regelgeving.
Deze inspecties zorgen voor kwaliteitswaarborging en transparantie in onze branche.

Hier vindt u de link naar de Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen om de inspectierapporten van onze locaties te kunnen inzien. De registratiegegevens van de Villa’s:

Registratiegegevens

Alle vestigingen van Villa Kakelbont kinderopvang zijn wettelijk geregistreerd. Dit is een vereiste van de Belastingdienst voor het aanvragen van Kinderopvangtoeslag. KvK nummer: 20096097.

Willem van Oranjelaan 16-A:253163109
Baronielaan 322/324:945217481
Mathenessestraat 25:154367849
Prins Hendrikstraat 190:199257309
BSO:310588510
SPORT BSO:144232388